ແຈ້ງເປີດດ່ານຊົ່ວຄາວໃນບາງແຂວງ ເປັນຕົ້ນ ດ່ານປະເພນີໜອງມ້າ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ; ດ່ານບ້ານວັງ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ; ດ່ານປະເພນີທ່າສະອາດ ຢູ່ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊົ່ວຄາວ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ.

ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານຍາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີແຈ້ງການ ອີງຕາມແຈ້ງການເລກທີ 1131/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020 ກ່ຽວກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະ ຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງໄດ້ມີການແຈ້ງເປີດດ່ານຊົ່ວຄາວໃນບາງແຂວງ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເຫັນດີອະນຸມັດ ໃຫ້ເປີດດ່ານທ້ອງຖີ່ນປາງໄຮ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ສໍາລັບຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2021 ຕາມການສະເໜີ ແຕ່ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກ ທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ປະຕິບັດຜ່ານມາ ໃນໄລຍະທີ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19;

ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດຍິງເມົາ ສົ່ງເສີມປູກອ້ອຍ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ ນໍາເຂົ້າແຮງງານ ຈໍານວນ 148 ຄົນ (ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການຈາກ ສປ ຈີນ 17 ຄົນ ແລະ ຄົນຂັບລົດ 131 ຄົນ) ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ ຈໍານວນ 136 ຄັນ (ລົດຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ 5 ຄັນ ແລະ ລົດບັນທຸກອ້ອຍ 131 ຄັນ) ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຜ່ານດ່ານທ້ອງຖິ່ນປາງໄຮ ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເພື່ອກະກຽມສົ່ງອ້ອຍອອກໄປ ສປ ຈີນ, ແຕ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈີງ ໃຫ້ບໍລິສັດສ້າງແຜນສົ່ງອອກສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໃຫ້ລະອຽດ; ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ເປີດດ່ານປະເພນີ ທ່າສະອາດ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າວັດສະດຸ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈໍາກັດ ສະເພາະຈໍານວນ 4 ລາຍການ ເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກລວມ 134 ໂຕນ-191,60 ໂຕນ ຕໍ່ລາຍການ ຕາມອີນວອຍເລກທີ INV-NT1-HIN-110, INV-NT1-HIN-111, INV-NT1-HAV-034a ແລະ INV-NT1-HAV-034b.

ພາຍຫລັງຂົນເຄື່ອງສໍາເລັດແລ້ວ ໃຫ້ປິດດ່ານດັ່ງກ່າວຄືນ; ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ເປີດດ່ານບ້ານວັງ, ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກແຮ່ບາລິດ ຂອງບໍລິສັດເພັດທອງຄໍາ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມການສົ່ງອອກໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງສວຍໂອກາດຢ່າງເດັດຂາດ; ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ເປີດດ່ານປະເພນີ ໜອງມ້າ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກແຮ່ບາລິດສໍາເລັດຮູບ ຂອງບໍລິສັດ ແຮ່ບາລິດກວາງຈຸງລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມການສົ່ງອອກໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງສວຍໂອກາດຢ່າງເດັດຂາດ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຖືວ່າພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຍັງໜັກໜ່ວງ ແລະ ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດໃນທົ່ວຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ກໍ່ຄືໃນທົ່ວໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ມີຄວາມພະ ຍາຍາມອັນສູງສຸດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຍັງພະຍາຍາມດຸ່ນດ່ຽງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີການເໜັງຕີງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປົກ ກະຕິທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ມີແຈ້ງການ ຜ່ອນຜັນການຂົນສົ່ງຜ່ານຊາຍແດນ ຂອງບາງແຂວງ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການສະເໜີຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິງ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃນສະພາບການເຊັ່ນນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *