วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน ไปจนถึงอายุ 4 ปี ภายในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การออกมาตรวจในครั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย เช่น การล้างมือ การหลีกเลี่ยงการสัมผัส และการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะสนามเด็กเล่นต้องงดใช้เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกันกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองเด็กด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือ ล้างเท้า บริเวณทางเข้าออก

อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ได้เฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ RSV ด้วยการหมั่นสังเกตอาการ หากพบเด็กมีอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ ควรไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน และควรล็อกดาวน์ให้เด็กอยู่บ้าน ไม่ให้มาอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่น เพราะอาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อและติดต่อไปยังเด็กคนอื่นๆ ได้ ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 พบว่า มีเด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่นป่วยติดเชื้อ RSV แล้วกว่า 400 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *