ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ວັນທີ 3/11/2020 ທາງພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບລົງຕິດຕາມກວດກາການຕິດຕັ້ງເສົາໄຟເຍືອງທາງ ແລະ ລົງກວດກາສະຖານທີ່ຕົວຈິງ ທີ່ມີການປະດັບປະດາເສົາໄຟເຍືອງທາງ.

ພາບວັນທີ່ 2/11/2020

ດ້ວຍລວດລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກທາງວັດທະນະທຳຂອງຕ່າງປະເທດ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງແຄມຂອງ.

ພາບວັນທີ 2/11/2020

ຕາມການສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ວນ 156 ປັດຈຸບັນ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮື້ຖອນລວດລາຍດັ່ງກ່າວອອກໝົດແລ້ວ.

ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນພະລັງຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ວັດທະນະທໍາຊາດອື່ນມາກືນກິນ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄວາມເປັນລາວ.

ພາບວັນທີ 3/11/2020

ຄລິບວັນທີ່ 3/11/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *