ຄອບຄົວທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ບົວແກ້ວວິໄລ ກໍ່ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ອາໄສເວລາວ່າງຈາກການເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການ ມາເຮັດທຸລະກິດກະເສດ ແບບປະສົມປະສານ ຈົນພາໃຫ້ຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.

.

ຈາກການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງຂອງພວກເຮົາວ່າ: ຕົນເອງມີອາຊີບເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ສັງກັດຢູ່ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມຍ ກໍ່ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ສັງກັດຢູ່ ຊັບສິນລັດແຂວງ ມີລູກຮ່ວມກັນ 2 ຄົນ ແຕ່ກ່ອນຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວແມ່ນອາໃສແຕ່ເງິນເດືອນຂອງການເປັນພະນັກງານ ແຕ່ກໍ່ເຫັນວ່າລາຍຮັບໜ່ອຍພໍແຕ່ກຸ້ມກິນເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາຮອດປີ 2016 ຕົນ ແລະ ຄອບຄົວຈຶ່ງມີແນວຄິດລິເລີ່ມຢາກຫັນເອົາເວລາວ່າງມາສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ດ້ວຍການລ້ຽງນົກກະທາຂາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນອາໄສບົດຮຽນຈາກຢູທູບແລະໂທລະພາບ ກໍ່ເລີຍຊື້ໄຂ່ນົກກະທາມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ ( ປະເທດໄທ ) ຈຳນວນ 500 ໜ່ວຍ ແລະ ຕູ້ຟັກໄຂ່ຂະໜາດບັນຈຸ 1.000 ໜ່ວຍ ໃນລາຄາ 1 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະ ໄດ້ປຸກສ້າງໂຮງເຮືອນຢູ່ໃນຕອນດິນທີ່ພໍ່ແບ່ງໃຫ້ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບເຄິ່ງເຮັກຕາ ຢູ່ບ້ານສະໜາມໄຊ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ ຫຼັງຈາກໄດ້ລ້ຽງນົກມາເປັນເວລາເກືອບ 2 ເດືອນ,ນົກກໍ່ເລີ່ມອອກໄຂ່ ແລ້ວນຳເອົາໄຂ່ໄປຟັກຕໍ່ຈຳນວນ 800 ໜ່ວຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຄອກຕື່ມ ຈາກນົກ 500 ໂຕມາເປັນ 1.300 ໂຕ.

ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງລ້ຽງເປັດ,ໄກ່,ລ້ຽງປາ ແລະ ປູກດອກແຄຂາຍ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈຶ່ງເຮັດມາເລື້ອຍໆຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານ ໄວຍະກອນ ແລະ ຄອບຄົວ ຈະນອນຕື່ນແຕ່ 4 ໂມງເຊົ້າເພື່ອມາໃຫ້ອາຫານ ນົກ,ປາ,ເປັດ,ໄກ່ ແລະ ເກັບດອກແຄຂາຍສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼາດ ແລະ ຫຼັງຈາກກັບມາແຕ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການເວລາ 17 ໂມງ – 21 ໂມງ ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວກໍ່ຈະມາໃຫ້ອາຫານນົກ,ປາ,ເປັດ,ໄກ່ ,ເກັບດອກແຄຂາຍ,ຄົວນົກສົ່ງຮ້ານອາຫານ ແລະ ເກັບໄຂ່ນົກໃນຕອນກາງຄືນ ເຮັດແບບນີ້ເປັນປະຈຳໃນແຕ່ລະມື້. ສຳລັບການຂາຍນົກ ແມ່ນຈະມີຫຼາຍລາຄາເຊັ່ນວ່າ: ນົກໃຫຍ່ອາຍຸ 1 ປີ ທີ່ຢຸດການໃຫ້ໄຂ່ແລ້ວຈະຂາຍໃນລາຄາ 8.000 ກີບ/ໂຕ,ນົກຂຸນອາຍຸ 35 ວັນຂາຍໃນລາຄາ 3 ໂຕ/25.000 ກີບ,ນົກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຂາຍໃນລາຄາຄູ່ລະ 2.500 ກີບ ແລະ ໄຂ່ນົກຖ້າເປັນໄຂ່ທຳມະດາແມ່ນຂາຍໃນລາຄາ 100 ໜ່ວຍ/35.000 ກີບ,ໄຂ່ລູກແມ່ນ 100 ໜ່ວຍ/50.000 ກີບ ແລະ ຂີ້ນົກຈະຂາຍເປົ໋າລະ 15.000 ກີບ ສະເລ່ຍລາຍຮັບທີ່ເປັນກຳໄລຈາກການຂາຍນົກໃນປີໜຶ່ງຈະໄດ້ປະມານ 20-22 ລ້ານກີບ.

.

ສຳລັບດອກແຄແມ່ນຈະຂາຍໃນລາຄາສົ່ງກິໂລລະ 9.000 ກີບ ສະເລ່ຍປີໜຶ່ງຈະມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍດອກແຄແມ່ນເກືອບ 20 ລ້ານກີບ,ຂາຍເປັດ ກິໂລລະ 25.000 ກີບ,ໄກ່ກິໂລລະ 30.000 ກີບ ແລະ ປາຂາຍໃນລາຄາກິໂລລະ 20.000 ກີບ. ສະເລ່ຍລາຍຮັບໝົດປີຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳແບບປະສົມປະສານ ຄອບຄົວທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ບົວແກ້ວວິໄລ ຈະມີລາຍໄດ້ປະມານ 50 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດ ຍັງເວົ້າຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານຈາກການຫັນເອົາເວລາວ່າງມາເຮັດທຸລະກິດກະເສດ ແບບປະສົມປະສານ ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວແມ່ນດີຂຶ້ນຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ກັບເມື່ອກ່ອນ ໂດຍສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກການມີເງິນເກັບ ແລະ ສົ່ງລູກຮຽນຈົນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ ສາຂາບໍລິຫານທະນາຄານ ແລະ ຍັງມີລູກອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສາຂາເສດຖະສາດ ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ຖ້າຫາກໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ວ່າທ່ານໄດ້ຢາກຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານການເຮັດທຸລະກິດກະເສດ ແບບປະສົມປະສານ ກໍ່ສາມາດມາຖອດຖອນບົດຮຽນນຳທ່ານ ໄວຍະກອນ ພະສີສົມບັດໄດ້.

ພາບ – ຂ່າວ: ອັກສອນສິນ ພົມມະຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *