ເຈົ້າສະບາຍດີຂໍຄວາຊ່ວຍເຫືອແດ່ຕອນນີລູກຊາຍເຈັບເປັນມະເລັງເມິດເລືອດຂາວຕ້ອງໄດ້ຮັບກນປີ່ນປົວແຕ່ທາງຄອບຄົ້ວຂອງພອກເຮົາຂາດເຂີນເຄີຍເອົາລູກຊາຍໄປປົວມາແລ້ວແຕ່ຄ່າໃຊຈ່າຍສູງປະຈຸບັນນີເງີນກະຫົມດໄດ້ພາລູກຊາຍກັບມາພັກຜ້ອຍຢູ່ບ້ານແຕ່ວັນທີ 23 ເດືອນ10 2020 ປະຈຸບັນນີລູກຊາຍເຈັບປວດຫຼລາຍທາງເຮົາໄດ້ສົງຂໍຄວາມມາຫາຜູ່ໃຈບຸນຊອຍເຫຼືອຊອຍປະກາດຫາຜູ້ມີນໍ້າໄຈໆບຸນທີຢາກຈະຊອຍເຫຼືອຄ່າໃຊຈ່າຍຜູ້ເລັກຜູ້ໜ້ອຍເພືອນຈະມາປິ່ນປົວລູກຊາຍເພາະວາເຮົາກະຫົມດເງີນແລ້ວບໍ່ມີເງີນປິ່ປົວຕໍ່ແຕ່ວາຍັງຮັກລູກຊາຍຢາກຈະປິ່ປົວລູກຊາຍຫົມດແຮງກຳລັງຈະປິ່ນປົວແຕ່ຂໍແຮງຂໍກຳລັງໄຈຂໍນໍ້າໄຈຈາກສັງຄົມຜູ້ລະເລັກຜູ້ລະໜ້ອຍປະກອບສ່ວນໃນນການປິ່ນປົວລູກຊາຍໃຫ້ຫາຍຂາດໃຫ້ລາວມີຊີວິດທີດີ. ເບີໂທແມ່ 030997786

.

.

.

.

ກົດເບິ່ງເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

ທີ່ມາ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *