Sunday, January 23, 2022

ພົບກະຕ່າພ້ອມເດັກຊາຍເກີດໃໝ່ປະໄວ້ແຄມນາ

ເຫດເກີດທີ່ປະເທດໄທ ມີຄົນເອົາລູກໃສ່ກະຕ່າມະປະໄວ້ແຄມນາ ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020 ມີຄົນພົບເຫັນເດັກນ້ອຍແຮກເກີດເພດຊາຍ ໃສ່ກະຕ່າມາຖິ້ມຢູ່ຂ້າງທາງ ພ້ອມເຈ້ຍໜັງສືບອກວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ຂໍ້ຄວາມລະບຸໄວ້ວ່າ: “ฝากลูกด้วยนะค่ะ”

ເດັກເປັນຕາແພງ ເຫັນແລ້ວໜ້າສົງສານແທ້ໆ

ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຄໍ້າຄູນ ພໍ່ແມ່ບຸນທໍາເຈົ້າເດີ

.

- Advertisment -

Most Popular