ເຫດເກີດທີ່ປະເທດໄທ ມີຄົນເອົາລູກໃສ່ກະຕ່າມະປະໄວ້ແຄມນາ ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020 ມີຄົນພົບເຫັນເດັກນ້ອຍແຮກເກີດເພດຊາຍ ໃສ່ກະຕ່າມາຖິ້ມຢູ່ຂ້າງທາງ ພ້ອມເຈ້ຍໜັງສືບອກວັນເດືອນປີເກີດ ແລະ ຂໍ້ຄວາມລະບຸໄວ້ວ່າ: “ฝากลูกด้วยนะค่ะ”

ເດັກເປັນຕາແພງ ເຫັນແລ້ວໜ້າສົງສານແທ້ໆ

ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຄໍ້າຄູນ ພໍ່ແມ່ບຸນທໍາເຈົ້າເດີ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *