ຫຼາຍຄົນອາດຮູ້ສຶກງຸດງິດ ເພາະເຮືອນ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສມີແງວັນຫຼາຍ. ມື້ນີ້ມີວິທີໄລ່ແມງວັນ ສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຖືກລົບກວນຈາກແມງຫົວຂຽວ ແລະ ຢາກກຳຈັດແມງວັນໃຫ້ອອກໄປໄກໆຈາກບ້ານເຮືອນມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີໄລ່ແມງວັນມາບອກ.

ເຄີຍເປັນບໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຮັດຄວາມສະອາດບ້ານເຮືອນຈົນສະອາດເທົ່າໃດແຕ່ກໍ່ຍັງມີແມງວັນຕົວນ້ອຍໆບິນ ວົນວຽນເຂົ້າມາສົ່ງສຽງລຳລາມເບົາໆໃຫ້ລຳຄານໃຈທຸກເທື່ອ ແຖມຍັງໄລ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຍອມອອກໄປຈາກບ້ານງ່າຍໆ. ມື້ນີ້ເຮົາຈື່ງຂໍລວບ ລວມວິທີໄລ່ແມງວັນມາຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ຄົນທີ່ກຳລັງໜັກໃຈກັບຝູງແມງວັນໃນບ້ານຢູ່ ລອງໄປເບິ່ງວິທີ

1. ຫົວສີໃຄ: ເຮົາມັກຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບສັບພະຄຸນໄລ່ຍຸງຂອງຫົວສີໃຄ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຫົວສີໄຄ້ຫອມກໍ່ສາມາດໄລ່ແມງວັນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຽງແຕ່ຈູດເຕົາດິນເຜົາຄືກັບທີ່ໃຊ້ໃນສະປາ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຫົວສີໄຄໃສ່ລົງໄປເຜົາໃຫ້ເກີດຄວັນກິ່ນຫອມປົນກິ່ນຄີວຂອງຫົວສີໄຄຈະຊ່ວຍໄລ່ແມງວັນ ແລະ ກຳຈັດຍຸງໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນເລີຍ

2.ພິກໄທປົ່ນປະສົມກັບນ້ຳຕານ: ອີກໜຶ່ງອຸປະກອນໄລ່ແມງວັນທີ່ມີຢູ່ໃນຄົວຄືພິກໄທປົ່ນ ແລະ ນ້ຳຕານປີບ ໂດຍໃຫ້ນຳມາປະສົມກັນໃຫ້ເປັນເນື້ອໜຽວໆແລ້ວນຳໄປຕິດລົງແຜ່ນເຈ້ຍໜັງສືພີມເກົ່າເພື່ອວາງລໍ້ແມງວັນ ຈາກນັ້ນເມື່ອແມງວັນບິນມາຕອມພິດເຜັດຮ້ອນຂອງພິກໄທກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນສິ້ນໃຈທັນທີ

3. ນ້ຳຕານເຊື່ອມປະສົມພິກໄທ: ເປັນວິທີທີ່ຍາກຂື້ນມາອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄືການຫານ້ຳຕານເຊື່ອມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີຄວາມໜຽວນຳມາປະສົມກັບພິກໄທ ຈາກນັ້ນໃສ່ພາຊະນະແລ້ວນຳໄປຕັ້ງໄວ້ໃນບໍລິ ເວນທີ່ມີແມງວັນມາ ເມື່ອແມງວັນບິນເຂົ້າມາຕອມກໍ່ຈະຕິດກັບດັກນ້ຳຕານເຊື່ອມທີ່ໜຽວຂຸ້ນ ແລະ ບີນໜີໄປໃສບໍ່ໄດ້ອີກ

4. ນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍປະສົມກັບນ້ຳ: ເປັນວິທີບ້ານໆ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງຫາຊື້ອຸປະກອນຈາກໃສພຽງແຕ່ນຳນ້ຳຢາລ້າງຖ້ວຍມາປະສົມກັບນ້ຳໃນປະລິມານເທົ່າໆກັບອັດຕາສ່ວນ 1:1 ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳສ່ວນປະສົມທີ່ໄດ້ໄປໃສ່ໃນກະບອກນ້ຳ ແລ້ວນຳໄປສີດໃສ່ແມງວັນຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນຫາຍ ໃຈບໍ່ອອກ ຫາກບໍ່ຢາກໃຫ້ເຖິງຕາຍກໍ່ສີດພຽງເປັນລະອອງນ້ຳເບົາໆໂດຍເວັນໄລ່ຍະຫ່າງໃຫ້ຫຼາຍແນ່ ແມງວັນກໍ່ຄົງຈະຫຼາບຈົນໜີບໍ່ທັນ

5. ຜັກທຽມຕົ້ມນ້ຳຟົດ: ປອກກະທຽມແລ້ວນຳໄປໃສ່ໝໍ້ທີ່ນ້ຳກຳລັງຟົດ ຈາກນັ້ນນຳກິ່ງໄມ້ນ້ອຍໆມາແຊ່ລົງໄມ້ໃນນ້ຳກະທຽມທີ່ຕົ້ມຟົດແລ້ວແຊ່ຖິ້ມໄວ້ຈົນແນ່ໃຈວ່າກິ່ນຈະຕິດກິ່ງໄມ້ໄດ້ດົນແລ້ວກໍ່ນຳຂື້ນໄປປັກໄລ່ແມງວັນໃນຈຸດທີ່ມັນມາຫຼາຍ ກິ່ນຄີ່ວຂອງກະທຽມຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນບໍ່ຍາກເຂົ້າໃກ້

6. ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູປະສົມນ້ຳ: ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກນ້ຳສົ້ມສາຍຊູທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານດ້ວຍການນຳມາປະສົມເຂົ້າກັບນ້ຳ ໂດຍເນັ້ນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຫຼາຍກວ່າ ຈາກນັ້ນນຳໃສ່ກະບອກສີດ ຫຼື ຊຸບຜ້າແລ້ວນຳໄປສີດ ຫຼື ທາບໍລິເວນມຸ້ງລວດ ແລະ ຈຸດທີ່ມີແມງວັນຊຸມ ກິ່ນສົ້ມໆຂອງນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນຫຼີກລ້ຽງ ແລະ ບິນໜີໄປທາງອື່ນ

7. ຍາງພາລາສົດປະສົມກັບນ້ຳມັນພືດ: ເຮັດກາວດັກແມງວັນແບບງ່າຍໆດ້ວຍການໃຊ້ຍາງພາລາສົດປະສົມກັບນ້ຳມັນພືດໃຫ້ມີຄວາມລື່ນ ແລະ ໜຽວຈາກນັ້ນໃສ່ພາຊະນະ ຫຼື ຕິດລົງແຜ່ນເຈ້ຍອາດຈະວາງເຫຍື່ອລໍ້ໜ້ອຍໜຶ່ງເຊັ່ນ: ອາຫານບູດ ເມື່ອແມງວັນມາຕອມກໍ່ຈະຕິດກັບດັກ

8. ລວມມິດຜັກກິ່ນແຮງ: ລະດົມນຳເອົາຜັກສົດທີ່ມີກິ່ນແຮງເຊັ່ນ ຫອມ ກະທຽມ ຫອມບົ່ວແຫ້ງ ຫອມບົ່ວໃຫຍ່ ຊອຍໃຫ້ກິ່ນອອກແລ້ວນຳໄປວາງໄວ້ຕາມປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼື ໂຊນທີ່ຄິດວ່າແມງວັນມັກເຂົ້າມາວົນວາຍ ກິ່ນແຮງຂອງຜັກສົດຕາມທຳມະຊາດຈະເຮັດໃຫ້ແມງວັນເໝັນຈົນບໍ່ຍາກຜ່ານ

9. ເຜົາເປືອກໝາກກ້ຽງຕາກແຫ້ງ: ເປືອກໝາກກ້ຽງແຫ້ງສາມາດໃຊ້ເປັນອຸປະກອນໄລ່ແມງວັນໄດ້ພຽງແຕ່ນຳເປືອກມາເຜົາໃຫ້ເກີດຄວັນເພື່ອໃຫ້ແມງວັນບິນໜີຫາຍໄປ ແລະ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍໄລ່ແມງ ວັນແລ້ວກິ່ນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານຍັງຖືກກຳຈັດອອກໄປນຳ

10. ນ້ຳໝັກເຫຼົ້າຂາວ: ສູດນີ້ເປັນສູດຈັດໜັກທີ່ຈະໃຊ້ປາບແມງວັນໃຫ້ເດັດຂາດ ດ້ວຍການນຳເຫຼົ້າຂາວ 40 ດີກີ 1 ແກ້ວ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 2 ແກ້ວ, ກາກນ້ຳຕານ 1 ລິດ, ນ້ຳ 6 ລິດ ແລະ ອີເອັມ 1 ລິດ ນຳມາປະສົມກັນແລ້ວໝັກໄວ້ 21 ມື້. ເມື່ອເຖິງເວລາໃຫ້ນຳມາໃຊ້ຄັ້ງລະ 15 ຊີຊີ ປະສົມກັບນ້ຳອີກ 1 ລິດ ຫຼື ລອງປັບໃຫ້ນ້ອຍລົງໃນກໍລະນີໃຊ້ໜ້ອຍຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳໄປສີດແຫຼ່ງກຳເນີດແມງວັນຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ມັນບໍ່ສາມາດເກີດໄດ້ ນອກຈາກນີ້ນ້ຳໝັກທີ່ເຫຼືອຍັງສາມາດນຳໄປໃຊ້ສີດພົ່ນຕົ້ນໄມ້ໃນສວນໃຫ້ງາມເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແມງໄມ້ມາລົບກວນໄດ້ອີກ

ອ່ານແລ້ວຢ່າລືມແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອື່ນໆໄດ້ຮູ້ນໍາແດ່ເດີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *