ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2020 ວ່າ, ສະພາບຂົວ ເຂດຊາຍແດນ ເມືອງເຟືອງຫາເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນເປເພໜັກ.

ເຮັດໃຫ້ລົດໄປມາຍາກ ແລະ ຄາຢູ່ກາງຂົວ. ໃນໃນປູ່ເດີນທາງ ທີ່ກໍາລັງຈະພາເມຍໄປໂຮງໝໍ ແຕາຕານລົດຕົກຄາຂົວ.

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມາຊ່ວຍແດ່ ແລະ ເຕືອນໄດ້ການເດີນທາງ ແກ່ທຸກທ່ານດ້ວຍ.

.

.

.

.

.

ຄລິບຈາກປະຊາຊົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *