ປະກາດຫາເຈົ້າຂອງກະເປົາເງິນດ່ວນ!

ບັດໃນກະເປົາ

ເງິນແລະເອກະສານອື່ນໆ

ສາວພະນັກງານ ພົນລະເມືອງດີທີ່ເກັບໄດ້

ຊົມເຊີຍ! ແຊຕໍ່ໆກັນແດ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *