ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 8471/ປກສ.ຊນ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020, ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຈົ້າຂອງພາຫະນະປະເພດລົດຈັກ ແລະ ລົດເກງຈຳນວນ 14 ຄັນ; ລົດເກງ 1 ຄັນ ແລະ ລົດຈັກ 13 ຄັນ

ໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາລົດຂອງທ່ານໄດ້ ຢູ່ຫ້ອງການ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໂມງເວລາລັດຖະການ ພາຍໃນ 90 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຖ້າຫາກບໍ່ມາພົວພັັນເອົາຕາມວັນເວລາທີ່ກຳນົດ ຖືວ່າສະຫຼະສິດ.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *