ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນປີ 2020 ລັດຖະບານຂາດດຸນງົບປະ ມານ 3.228 ຕື້ກີບ. ຂະນະທີ່ດານຈັດເກັບລາຍຮັບບັນລຸຫລາຍກ່ວາ 64% ຂອງແຜນດັດແກ້ ຍ້ອນສະພາບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫລາຍຢ່າງບໍ່ເອື້ອຍອໍານວຍ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງ ການເງິນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ວ່າ: ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະ ມານ 9 ເດືອນຂອງປີ 2020, ເຖິງວ່າ ລັດຖະບານ ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການອອກມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານດີຂຶ້ນ ແຕ່ຍ້ອນສະພາບການພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ສະເໜີແຜນດັດແກ້ເບື້ອງ ຕົ້ນ ທັງດ້ານລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດັດແກ້ການຂາດດຸນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3,77% ມາເປັນ 5,8% ຕໍ່ GDP.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ານລາຍຮັບທັງໝົດ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 14.674 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 64,57% ຂອງແຜນດັດແກ້, ໃນນັັ້ນ: ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 13.563 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 66,36% ຂອງແຜນດັດແກ້, (ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ຫຼຸດລົງ 15%), ໃນນີ້: ລາຍຮັບສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 10.652 ຕື້ກີບ, ເທົ່າ ກັບ 67,33% ຂອງແຜນດັດແກ້ ແລະລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 2.911 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 63,04% ຂອງແຜນດັດແກ້. ສ່ວນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 1.111 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 48,59% ຂອງແຜນດັດແກ້.

ສ່ວນດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 17.902 ຕື້ກີບ ເທົ່າ ກັບ 54,18% ຂອງແຜນດັດແກ້, ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວການປະຕິບັດລາຍຈາຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສຸມໃສ່ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍເປັນບູລິມະສິດ, ສ່ວນລາຍ ຈ່າຍບໍລິຫານ ແລະ ດັດສົມສົ່ງເສີມ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ປະຢັດມັດທະຍັດ ເພື່ອຮັບປະກັນສະພາບຄ່ອງໃນລະບົບງົບປະ ມານ.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ, ໃນ 09 ເດືອນຂອງປີນີ້ ມີການຂາດດຸນງົບປະມານ 3.228 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງຕ້ອງການທຶນເພື່ອທົດແທນຄືນຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດຢູ່ແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງ 5.455 ຕື້ກີບ, ສັງລວມແລ້ວ ຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງໃນ 09 ເດືອນ ຈໍານວນ 8.683 ຕື້ກີບ.ສໍາລັບການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດປະຕິ ບັດໄດ້ 8.883 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 42,99% ຂອງແຜນດັດແກ້, ໃນນີ້: ກູ້ຢືມຈາກພາຍໃນ 2.314 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 25,37% ຂອງແຜນການດັດແກ້ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດ 6.569 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 56,91% ຂອງແຜນການດັດແກ້.

Cr: ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ | Lao National Radio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *