ການນຳເມືອງພ້ອມຄະນະທີມງານໄດ້ລົງມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຈຸດສຸມກະຕູບ ຈຳນວນ 06 ບ້ານ.


ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ 2020 ການນຳເມືອງພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງໄປມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຈຸມສຸມກະຕູບຈຳນວນ 06 ບ້ານຄື:

ບ້ານອາສິງ 17 ຫຼັງຄາ, ບ້ານກະຕູບນ້ອຍ 66 ຫຼັ້ງຄາ, ກະຕູບໃຫຍ່ 47 ຫຼັ້ງຄາ, ບ້ານມະຫາດ 116 ຫຼັງຄາ, ບ້ານກະແຫຼງນາ 32 ຫຼັງຄາ ແລະ ບ້ານຈຽງ 49 ຫຼັງຄາ ລວມຈຳນວນ 06 ບ້ານແມ່ນ 327 ຫຼັງຄາ, 327 ຄອບຄົວ ແລະ ຈຳນວນພົນຖືກຜົນກະທົບຈຳນວນ 1,949 ຄົນ, ຍິງ 944 ຄົນ.

ລາຍງານໂດຍ: ຊ່ອງຂ່າວເມືອງເຊໂປນ

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *