27/10/2020 ແຈ້ງເຕືອນ ເຖີງບັນດາທ່ານທີ່ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ 13N ແຕ່ກາສີ-ພູຄູນ ຢູ່ໃນຊ່ວງ km231+700 ພວກເຮົາໄດ້ຕັດພູເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າທາງ ເຊີ່ງໄດ້ປິດ, ເປີດທາງເປັນຊົ່ວໂມງ ຕາມປ້າຍແຈ້ງເຕືອນ

ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາທ່ານ ແລະສະດວກໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຖ້າບໍ່ຢາກເສຍເວລາລໍຖ້າແມ່ນໃຫ້ຄິດໄລ່ມາຮອດຕາມເວລາເປີດທາງ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ 02098888339. ສະຫາຍ ພູວອນ

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *