ລາຍງານຈາກສະຫວັນນະເຂດ: ສະຖານະການນ້ຳຖວ້ມຢູ່ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊບັງຫຽງເລີ່ມລົດລົງຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ ປະຊາຊົນເລີ່ມມີຫວັງທີ່ຈະກັບໄປໃຊ້ຊີວິດຢ່າງປົກກະຕິ

.

.

.
.

ພາບໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 2020 ສະພາບນ້ຳຖ້ວມຢູ່ບ້ານລະຫານ້ຳ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫລັງນ້ຳເຊບັງຫຽງລົດລະດັບລົງ.

ລະດັບນ້ຳເຊບັງຫຽງ ຢູ່ສະຖານີລະຫານ້ຳວັດແທກໄດ້ 16,40ແມັດ.

.

ປະຈຸບັນຢູ່ເມືອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຝົນ ເລີ່ມຕົກລົງມາຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ.

.

ຈັງໄດກໍຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ພີ່ນ້ອງຜ່ານພົ້ນວິກິດຖ້ວມນີ້ໄປໂດຍໄວເດີ້

ພາບຈາກ: ຊ່ອງຂ່າວເມືອງສອງຄອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *