ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2020 ທາງທີມງານໜ່ວຍກູ້ໄພແຂວງຈຳປາສັກຂອງພວກເຮົາຕ່າງໜ້າໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊະຊົນຊາວແຂວງຈຳປາສັກທີ່ໄດ້ຮ່ວມບໍລິຈາກເຄື່ອງບໍລິໂພກແລະອຸປະໂພກກໍໄດ້ເດີນທາງໄປມອບເຄື່ອງເພື່ອບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ບ້ານແກ້ງໂດນ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນ 100 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ມາອາໃສຢູ່ໂຮງຮຽນບ້ານແກ້ງໂດນ ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຖ້າຫາກທ່ານໃດຍັງຕ້ອງການຈະຮ່ວມເປັນສ່ວນນື່ງໃນການຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສາມາດເຂົ້າມາບໍລິຈາກໄດ້ທີ່ ຈຸດສັ່ງການໜ່ວຍກູ້ໄພແຂວງຈຳປາສັກຂອງພວກເຮົາໄດ້ ບ້ານ ໂພນກຸງ ນະຄອນປາກເຊ

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 0304912875

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *