“หลวงต าชื่น” พระธุดงค์ วัยเจ็ดสิบเอ็ดปี เดินเท้าไปกลับเหนืออีสาน ไม่ขอรับปัจจัยจนโซเชียลศรัทธา

ชี วิตเคยเป็นทหารผ่านศึก ก่อนสละทางโลก มุ่งจาริกต ามรอย “หลวงปู่มั่น”

หลังจากโลกออนไลน์แชร์ภาพ “หลวงต าชื่น” ขณะกำลังเดินจาริกธุดงค์ระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับอีสาน

ทำให้มีญาติโยมหลายคนได้แวะกราบนิมนต์ให้ขึ้นรถและถวายปัจจัย แต่หลวงต าชื่นไม่ขอรับการถวายปัจจัย

ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่า พร้อมระบุว่า ได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน แสวงบุญจาริกธรรม ต ามรอยพระเกจิชื่อดัง คือหลวงปู่มั่น

เพื่อหาความสงบสุขในชี วิต จึงไม่ขอรับปัจจัย เพื่อเข้าถึงสัจธรรมของชี วิต ยิ่งทำให้ผู้พบเห็นและทราบข่าวเกิดความศรัทธานั้น

“หลวงต าชื่น” หรือ หลวงต าบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท พระธุดงค์สายป่า ซึ่งสละทางโลกหันเข้าสู่ทางธรรมเพื่อหาความสงบในชี วิต

เข้าอุปสมบทเป็นพระ และปฏิบัติธรรมจาริกธุดงค์มานานกว่าสิบปี รวมกว่าสิบพรรษา

หลังจากได้เดินจาริกธุดงค์เท้าเปล่ากลับมาจากทางภาคเหนือ รวมระยะทางไปกลับกว่าสองพันกิโลเมตร

หลวงต าชื่น กล่าวอีกว่า ทุกปี ได้ตั้งมั่นจาริกธรรม เดินธุดงค์มาจากภาคเหนือ

แต่ข าไปขึ้นรถไปกับคณะพระสงฆ์หลายวัด มาปีนี้ได้ตั้งมั่นเดินทางไปกลับด้วยการธุดงค์จนกลับมาถึงบ้านเกิด

ในระหว่างทางมีญาติโยมนิมนต์ขึ้นรถเพราะสงสาร อายุมาก แต่ตนได้บอกว่า ตนต้องการบำเพ็ญเพียร

แสวงบุญ เดินธุดงค์ต ามรอยหลวงปู่มั่น ไม่ขอขึ้นรถ ไม่ต้องช่วยขนสัมภาระ ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่า

เนื่องจากสละทุกอย่างแม้แต่สังข าร เพราะต้องการเข้าถึงสัจธรรม

ครอบครัวดีใจ สำคัญที่สุดคืออานิสงส์ผลบุญที่หลวงต าแสวงบุญไว้ จะส่งผลให้ทุกคนมีความร่วมเย็นเป็นสุข

ทุกคนขออนุโมทนาบุญกับหลวงต า ซึ่งกลับมาหลวงต าขอจำวัดท้ายหมู่บ้าน มีญาติไปทำที่พักสงฆ์ไว้ให้

มาถึงวันนี้ทุกคนในครอบครัวดีใจที่เห็นหลวงต าได้ตัดสินใจไปสู่เส้นทางธรรม และไม่กลัวถ้าวันที่หลวงต าจากไปจะมาถึง เพราะหลวงต าขอใช้ชี วิตในผ้าเหลืองตลอดชี วิต

แห่ศรัทธาหลวงตาเดินทธุดงค์ ไม่รับปัจจัยไม่ขึ้นรถ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *