อ.เฉลิมชัย กล่าวบางช่วงในงาน เปิดตัวคกก.พัฒนาปรับปรุง วัดติโลกอาราม จ.พระเยา ศิลปินแห่งชาติ ลั่นไม่ช่วยอย่าขวาง ชี้ วัดนี้จะต้องอลังการกว่าวัดร่องขุ่น

วัดติโลกอาราม

วันที่ 6 ต.ค. 2563 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) อ.นคร พงษ์น้อย ผอ.การอุทยานศิลปวัฬชฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อ.เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ นักวิชาการด้านประวัตคิศาสตร์เมืองพะเยา และ อ.เจริญ มาบุตร จิตกรชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปกร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เปิดตัวคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง วัดติโลกอาราม หรือวัดกลางน้ำกว๊านพะเยา ที่กำลังมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้และเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆว่าจะให้พัฒนาปรับปรุงหรือไม่ หรือ ปรับปรุงไปในทิศทางใด

อ.เฉลิมชัย กล่าวในบางช่วงบางตอนของการประชุมว่า โครงการทั้งหมดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงวัดติโลกอารามนั้น ภาพที่วาดออกมานั้นเป็นภาพในจินตนาการ เป็นเพียงแบบร่างคร่าวๆว่าถ้าสร้างได้ สร้างสำเร็จก็จะออกมาประมาณนี้ ยังไม่ใช่การตกลงว่าจะสร้างหรือต้องสร้างยังต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะลงมือทำ ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น

อ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า การสร้างวัดติโลกอารามนั้น ตนไม่ได้ให้งดงามและยิ่งใหญ่เหมือนวัดร่องขุ่น แต่ตั้งใจจะฝากฝีไม้ลายมือให้มันยิ่งใหญ่ งดงาม ทรงคุณค่ายิ่งกว่าวัดร่องขุ่น ให้คนทั้งโลกจดจำด้วยการแต่งแต้มสีสันให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรม ขนบประเพณีตลอดจนบรรยากาศของกว๊านพะเยา ไม่ใช่สีขาวโดดๆแบบวัดร่องขุ่นอย่างแน่นอน

“ถ้าไม่ช่วยก็อย่าขวาง ผมจะทำให้วัดติโลกอาราม ให้งดงามและยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุ่น ให้โลกได้จดจำ ก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไป” อ.เฉลิมชัย กล่าวทิ้งท้าย

วัดติโลกอาราม

อ.เจริญ กล่าวว่า ตนถูกขอให้มาช่วยราชการที่ จ.พะเยา เพราะเป็นคนพะเยา ภาพที่เขียนก็เขียนตามจินตนาการของอ.เฉลิมชัย ที่ต้องการให้วัดติโลกอาราม เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาในอดีต ให้สะท้อนภาพปัจจุบัน พร้อมสร้างแลนด์มาร์คให้ผู้คนได้จดจำ ได้มาเที่ยวชม มาไหว้พระ มากินและใช้เงินในพะเยา เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของคนพะเยาดีขึ้น

อ.เจริญ กล่าวอีกว่า หลังจากที่ออกแบบและเขียนภาพจำลองการสร้างวัดติโลกอารามเสร็จ ก็จะกลับไปทำงานที่กรมศิลปกรตามเดิม ส่วนจะมีการสร้าง พัฒนาหรือปรับปรุงวัดหรือไม่ เป็นเรื่องที่ชาวพะเยาจะเป็นคนเลือก ตนมาทำตามหน้าที่ทางราชการและในฐานะคนพะเยาคนหนึ่งเท่านั้น

วัดติโลกอาราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *