ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ประกาศโครงการพัฒนาที่ผืนใหญ่กว่า 5 ล้านไร่ ทำการเกษตรเพื่อเป็นธนาคารอาหารของประเทศ หวังลดพึ่งพาอาหารนำเข้า ขณะนักสิ่งแวดล้อมหวั่นก่อให้เกิดการรุกที่ป่าพรุและกระตุ้นการเผาป่า

    เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีวิโดโดเปิดเผยโครงการนี้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน โดยโครงการฟู้ดแบงก์ที่ว่านี้กำหนดเป้าหมายว่าจะขยายครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 ล้านไร่ หรือขนาดใหญ่กว่าเกาะสิงคโปร์ 10 เท่า เพื่อใช้ปลูกข้าว, มันสำปะหลัง และข้าวโพด เขาระบุว่า โครงการนี้เป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อป้องกันวิกฤติอาหารโลกสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อเตรียมพร้อมรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงลดการพึ่งพาอาหารนำเข้า

 ระยะเริ่มแรกของโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่จังหวัดสุมาตราเหนือ และจังหวัดกาลิมันตันกลางที่อยู่บนเกาะบอร์เนียว และท้ายที่สุด โครงการอาจขยายเพิ่มอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ สุมาตราใต้, ปาปัว และนูซาเติงการาตะวันออก

    รายงานกล่าวว่า คำประกาศของผู้นำอินโดนีเซียน่าจะสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เคยเตือนไว้ว่า โครงการลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากป่าพรุและกระตุ้นให้เกิดไฟป่าที่เป็นต้นตอมลพิษหมอกควันที่ปกคลุมภูมิภาคนี้ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

    เมื่อต้นเดือนนี้ กลุ่มกรีนพีซอินโดนีเซียเตือนว่า การเปลี่ยนป่าพรุที่อุดมด้วยคาร์บอน ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ อาจก่อให้เกิดความหายนะทางสิ่งแวดล้อมได้ นับแต่ปี 2558 มีป่าพรุมากกว่า 1 ล้านไร่โดนเผาในกาลามันตันกลาง.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *