บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทได้ถือหุ้น สัดส่วน 100% เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์กับหลักสำหรับการดำเนินกิจการ 7-Eleven ในประเทศลาวเรียบร้อยแล้ว โดยได้ระยะเวลา 30 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี


โดยทุนจดทะเบียนในกิจการประเทศลาวนั้นอยู่ราวๆ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อมูลของประเทศลาวปัจจุบันมีประชากรมากกว่า 7 ล้านราย ขณะที่ข้อมูลจากธนาคารโลกในปี 2018 นั้น GDP เติบโตสูงถึง 6.2% ขณะที่รายได้ต่อคนเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 2,542 เหรียญต่อคนต่อปี

การขยายกิจการไปนอกไทยจะทำให้ ซีพี ออลล์ มีสาขาของ 7-Eleven อยู่รอบประเทศไทย ซึ่ง 2 เป็นประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชา เศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโตมากโดยเฉพาะในช่วงหลังที่ผ่านมา และรวมไปถึงกิจการค้าปลีกในมาเลเซียที่ได้จากกลุ่มเทสโก้ ขณะที่สยามแมคโครที่เป็นบริษัทลูกก็ได้ขยายกิจการไปยังประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโอกาสในการหารายได้ใหม่ๆ

ที่มา – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *