ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການສອບເສັງຄັດເລືອກນັກຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ7 ໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປ ຈີນ ປະຈໍາສົກປີ 2020

ແຈ້ງການໂດຍ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *