ເປັນອີກເຫດການທີ່ສະເຫມືອນໃຈແກ່ປະຊາຊົນລາວ ທາງແຂວງບໍ່ແກ້ວກັບເຫດການໄພສັງຄົມປຸ້ນເຈົ້າເອົາຂອງ.

ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນທີ່ 8 ກໍລະກົດ 2020 ເກີດເຫດຄົນຮ້າຍໃຊ້ອາວຸດປືນປຸ້ນເງີນຢູ່ ທີ່ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແລ້ວມີການໄລ່ຍິງກັນຢູ່ບ້ານໃຫຍ່ນ້ຳເກິ່ງໃຫມ່.

ເຮັດໃຫ້ມີຄົນບາດເຈັບແລະເສຍຊິວິດ. ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມາກວດສອບທີ່ເກີດເຫດ ແລະ ຈະລາຍງານ ບາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມພາຍຫຼັງ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ

ພາບຈາກທີ່ເກີດເຫດ

ພາບຈາກທີ່ເກີດເຫດ

ພາບຈາກທີ່ເກີດເຫດ

ພາບຈາກທີ່ເກີດເຫດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *