ມາເບິ່ງນໍາກັນຕອນນໍ້າໄຫຼແຮງເຮັດໃຫ້ສະພາບນໍ້າໄຫຼແຮງ ຈົນຕ້ອງໄດ້ ເຈາະທາງລະບາຍນໍ້າ. ທາງຂົວນໍ້າເຄັມ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຄລິບຕອນນໍ້າໄຫຼແຮງ

.

ຄລິບຕອນເຈາະລະບາຍນໍ້າ

.

ຄລິບຕອນຖ້າໃຫ້ນໍ້າໄຫຼ

.

ອັບເດດ ເວລາ 9:00 – 8/7/2020

ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມ ເວີນຄໍາ-ທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂາດແລ້ວ.

.

.

.

.

ຂ່າວດ່ວນ! ປະຊາຊົນແຕ່ງເຂົ້າມາໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ 8/7/2020 ທາງເວັ້ນຂົວສ້າງໃໝ່ນໍ້າເຄັມ
ທາງບວມຊືມນໍ້າຂື້ນຫຼາຍໃກ້ຊິຂາດແລ້ວ


ທາງ ເວີນຄຳ-ທ່າງ່ອນ 8/7/2020

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຕືອນທຸກທ່ານໃຫ້ລະມັດລະວັງ

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *