ກວດດ່ວນເດີ ຫວຍພັດທະນາ ເພີ່ມການລຸ້ນລາງວັນ ສະລັບຂາຫຼອກກໍາໄດ້ເງິນຄື.

ເລກ 2 ໂຕ ຖືກແບບສະລັບເລກ ຊື້ 1000 ກີບ ໄດ້ 30,000 ກີບ

ເລກ 3 ໂຕ ຖືກແບບສະລັບ ຊື້ 1000 ກີບ ໄດ້ 80,000 ກີບ

ນອກນີ້ ເລກນາມສັດ ກໍ່ສາມາດລຸ້ນ ໄດ້ ສາມລາງວັນຄື

ຖືກ 1 ນາມສັດ, 2 ນາມສັດ ຫຼື 3 ນາມສັດ ຈະຢູ່ຕໍາແໜ່ງໃດກໍ່ຮັບລາງວັນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ການລຸ້ນລາງວັນແບບໃໝ່ນີ້ ບໍ່ທັນມີການປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ຖ້າມີຄວາມຄືບໜືາຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້.

ໝາຍເຫດ: ການພະນັນມີຄວາມສ່ຽງ – ຊື້ຢ່າງມີສະຕິ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *