🇱🇦 ເປີດຮັບອາສາສະໝັກປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 🇱🇦

👉🏻ເຖິງວ່າໃນ ສປປ ລາວ ໂຕເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອຈະເປັນສູນກໍ່ຕາມຖ້າເຮົາບໍ່ມີການປ້ອງກັນມັຮກໍ່ອາດສ່ຽງກັບມາອີກຮອບ.


ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເອບປອດ (Covid-19)

ໝາຍເຫດ: ວຽກງານອາສາສະໝັກນີ້ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກູ້ຊີບ-ກູ້ໄພ ເປັນວຽກງານສະເພາະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ເທົ່ານັ້ນ. (ເມື່ອຈົບວຽກໂຄວິດ-19ແລ້ວທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການເປັນອາສາສະໝັກໜ່ວຍຊີບອົງການກາແດງລາວໄດ້)

📍ສະຖານທີ່:ຫ້ອງພະແນກສຸກຂະພາບສຸກເສີນ ອົງການກາແດງລາວສູນກາງ ຮ່ອມ1 ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. (ຕິດກັບວັດຊຽງຍືນ)


ໂທຕິດຕໍ່ສອບຖາມ: ທ່ານ ພອນໄຊ ສີວິໄລ
☎️ 020 55307900 (ໃນໂມງລັດຖະການ)
ຫຼືຕິດຕໍ່ຮັບໃບສະໝັກWhatsApp 020 92164081 (ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *