ໜັງສືແຈ້ງການເລື່ອງປະກອບສ່ວນຄ່າທໍານຽມສອບເສັງ ຊັ້ນ ປ5

ໜັງສືແຈ້ງການອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງການຈາກຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ເລກທີ 322 / ສກມ.ຈລ ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2020, ອີງຕາມຄໍາເຫັນຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ຕົກລົງເຫັນດີ ລົງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເລື່ອງປະກອບສ່ວນຄ່າທໍານຽມສອບເສັງ ຊັ້ນ ປ5 ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ປ5 ຈະໄດ້ປະກອບສ່ວນ ລວມທັງໝົດ 65 ພັນກີບຕໍ່ຄົນ !

Cr: Lao Youth Radio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *