ວັນທີ່ 2 ກໍລະກົດ 2020 ທີມງານຜູ່ໃຈບຸນ ໄດ້ໄປບໍລິຈາກ ເຂົ້າໃຫ້ກັບຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກຢູ່ ເຂດໝູ່ບ້ານ ພັດທະນາ ນາຫ້ລາ ແລະ ເຂດພູດອຍ ບ້ານຖ້ໍາລອດ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 40 ຄອບຄົວ ແລະເຄືອງໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ ມູນຄ່າ 6 000 000 ກີບ

ການລະດົມທຶນຄັ້ງນີ້ ນໍາໂດຍ ສາວ ອ້ອຍ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ໄດ້ລະດົມທຶນຮອນສ່ວນຕົວ ເພື່ອໄປຊ່ວຍຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີນ. ເຊິ່ງຫຼາຍຄອບຄົວ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການ. ຫາກທ່ານໃດ ຢາກໃຫ້ການຊ່ວຍເພີ່ມ ສາມາດພົວພັນ ສາວອ້ອຍ.

ໂທ: 020 99688242

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *