ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ: ກອງປະຊຸມທາງໄກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືເພື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (The Lower Mekong Initiative Senior Official’s Meeting and The Friends of the Lower Mekong Senior Official’s Meeting)

ໃນວັນທີ 1-2 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 1-2 ກໍລະກົດ 2020, ທ່ານ ສົມບູນ ສີຫານາດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເສດຖະກິດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ໃນນາມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືເພື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (The Lower Mekong Initiative Senior Official’s Meeting and The Friends of the Lower Mekong). ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ສສ. ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.


ກອງປະຊຸມທາງໄກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ (The Lower Mekong Initiative Senior Official’s Meeting) ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 6 ປະເທດສະມາຊິກ ຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ສ.ອາເມລິກາ ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ຄັ້ງທີ 13.

ເຊິ່ງໄດ້ມີການສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວາງທິດທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍມີການສະເໜີປ່ຽນຊື່ຂອບການຮ່ວມມືຈາກ “ຂໍ້ລິເລີ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ຫລື The Lower Mekong Initiative” ໄປເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ.ອາເມລິກາ ຫລື Mekong-US Partnership” ລວມທັງການປັບປຸງກົນໄກການຮ່ວມມືໃຫ້ຂະຫຍາຍລົງສູ່ລວງເລິກໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສົ່ງຜົົນປະໂຫຍດອັນເປັນຮູບປະທຳໃຫ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.


ສຳລັບກອງປະຊຸມທາງໄກເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອບການຮ່ວມມືເພື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ (The Friends of the Lower Mekong Senior Official’s Meeting) ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2020 ໂດຍມີຄະນະຜູ້ແທນ 14 ຄະນະເຂົ້າຮ່ວມຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ສ.ອາເມລິກາ, ອົດສະຕຣາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ນິວຊີແລນ, ສ.ເກົາຫລີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກອງເລຂາອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນຜົນຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າໄດ້ມີການຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີການສະເໜີຍົກລະດັບກົນໄກການຮ່ວມມືຈາກລະດັບ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ໄປເປັນ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ບັນດາເພື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫລືອໃນການພັດທະນາຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ພາບແລະຂ່າວ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *