ຄໍາມ່ວນ: ປະຊາຊົນ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 3 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ວ່າ ພົບເຫັນງົວ ຖືກມີດແທງເຂົ້າທ້ອງ. ມີດຍັງຝັງຄາຢູ່ທ້ອງ, ຕອນນີ້ຢູ່ໜ້າຈະອາດ ເມືອງຍົມມະລາດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

ທ່ານໃຜເປັນເຈົ້າຂອງງົວໃຫ້ໄປເບິ່ງເອົາແດ່. ເພາະງົວເລືອດອອກຫຼາຍ.

ລາຍງານໂດຍ: ສີເມືອງ ໄຊຈະເລີນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *