ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຝົນຕົກແຕ່ເຊົ້າມືດ ວັນທີ່ 3 ກໍລະກົດ 2020 ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມທາງ ແຖວຕະຫຼາດສົດ ຫຼັກ 52 ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ.

ປະຊາຊົນບອກວ່າ ເຂດນີ້ບໍ່ເຄີຍຖ້ວມແບບນີ້ຈັກເທື່ອ ນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.

ທ່ານມັກຈະຜ່ານທາງເສັ້ນນີ້ໃຫ້ລະມັດລະວັງ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *