ຈໍາປາສັກ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ ໃນ ວັນທີ 1/7/2020 ເກີດເຫດດິນຕາຝັ່ງແຄມຂອງເຈື່ອນ ທີ່ເຂດບ້ານບ້ານຫ້ວຍປູນ ນະຄອນ ປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫລືເສຍຊີວິດ, ແຕ່ເຮືອນເສຍຫາຍ 1 ຫຼັງ.

ປະຊາຊົນ ແຈ້ງເພີ່ມວ່າ ຈຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການສ້າງກັນເຂື່ອນ ແລ້ວ, ແຕ່ດິນຍັງເຈື່ອນ. ຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງຕື່ມ.

.

.

.

.

.

.

ກົດຄລິບຕອນດິນເຈື່ອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *