ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດສະບັບເລກທີ 1060 ຈຂ.ສຂ. ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ເຮືອປະເພດຕ່າງໆຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ

ລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້

.

.

ແຄມຂອງ ສະຫວັນນະເຂດ

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *