ไม่หมด ไม่เลิก !! ตังเกเวียดนาม รุกล้ำน่านนำ้ไทย ล่าสุด กองทัพเรือ รวบอีก 2 ลำ กลางอ่าวไทยตอนบน

ทัพเรือภาคที่1 ยังคง บูรณาการ อย่างต่อเนื่อง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ศรชล.ภาค1)

…จากการติดตามและขยายผล ในการป้องกัน และ ปราบปราม เกี่ยวกับสถานการณ์การลักลอบเข้ามาทำการประมงของเรือประมงต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ควบคู่ไปกับ การปฎิบัติการด้านการข่าวเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ เครือข่ายเรือประมงไทยในทะเล นำไปสู่การวางแผนจัดเรือลาดตระเวนตรวจสอบและดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยในวันที่ 8 ​มิ.ย. 63​ หมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่1 ได้ส่ง เรือ ต.271 ออกเรือลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมายตามข้อมูลด้านการข่าว​ และ การประสานงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1(ศรชล.ภาค1)

…ต่อมา ในเวลา 12.05 น. เรือ ต.271 ได้ตรวจพบ เรือประมงเวียดนาม จำนวน 2 ลำ พร้อมลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน 10นาย โดยเรือ ต.271 เข้าควบคุมสถาณการณ์ในเบื้องต้น ก่อนที่ เรือ ต.261 จะสนธิกำลัง สมทบเข้าควบคุมเรือประมงเวียดนาม จำนวน 2 ลำ พร้อมลูกเรือชาวเวียดนาม 10 นาย มายังท่าเทียบเรือ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ (กลางอ่าว) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อ ดำเนินการ สอบสวน ขยายผล และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป โดยมี พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 อำนวยการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

…ในการนี้ พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1 ยังคงเน้นย้ำ ให้ดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้ามาทำการประมงของเรือประมงต่างชาติในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และ ให้มุ่งมั่นในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งภารกิจดังกล่าวนอกจากจะเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของกองทัพเรือแล้ว ยังเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะพี่น้องเครือข่ายเรือประมงไทยในทะเล ในการช่วยกันเป็นหูเป็นตา ในกรณีที่พบเห็นการกระทำความผิดในทะเล สามารถเเจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทหารเรือ (พี่ใหญ่) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงให้ทราบทางเครือข่าย “วิทยุสื่อสารมดดำ” อันเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้มีการตรวจสอบเเละดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดต่อไป ดังคำกล่าวที่ว่า “รักเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันป้องปฐพี”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 63 ทัพเรือภาค 1 ได้ดำเนินการจับกุมมาเรือประมงที่รุกล้ำน่านน้ำไทย เเละทำการประมงโดยผิดกฎหมายมาแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้เรือของกลาง จำนวน 11 ลำ

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *