ทางการจีนยืนยันเตรียมผลักดันให้ “วัคซีนโควิด-19” กลายเป็นสินค้าสาธารณะของโลก (วัคซีนของประชาชนทุกคน)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ (7 มิถุนายน 2563) สำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสของจีนมีแผนเตรียมทำให้วัคซีนโรคโควิด-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ กลายเป็นสินค้าสาธารณะของโลก หลังจากการวิจัยและทดลองทางคลินิกประสบผลสำเร็จและพร้อมใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน แถลงข่าวในกรุงปักกิ่งว่า ควรเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา การทดลองทางคลินิก และการใช้งานวัคซีนโรคโควิด-19 ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยระบุว่า การพัฒนาวัคซีนควรมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการเข้าถึงได้

ตามข้อมูลจากสมุดปกขาวของจีน ที่ว่าด้วยการต่อสู้โรคโควิด-19: ปฏิบัติการของจีน (Fighting COVID-19: China in Action) ที่ระบุว่า ปัจจุบันมีการอนุมัติให้คณะนักวิทยาศาสตร์ในจีนและต่างประเทศต่างมุ่งมั่นทดลองและพัฒนาวัคซีนอย่างมีความหวังว่า วัคซีนโควิด-19 จะกลายเป็นสินค้าสาธารณะทั่วโลก นั้นหมายถึง วัคซีนโควิด-19 จะกลายเป็นวัคซีนของประชาชนทุกคน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *