‘เวียดนาม’ จะเปลี่ยนประเทศสู่ ‘ดิจิทัล’ ผงาดเวทีโลกใน 5 ปี

รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติโครงการปรับเปลี่ยนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล (digital transformation) โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ครองสัดส่วนร้อยละ 20 ของจีดีพีภายในปี 2025 และสร้างเครือข่ายไร้สาย 5G ระดับสากลภายในปี 2030

วันพฤหัสบดี (4 มิ.ย.) สื่อท้องถิ่นรายงานอ้างโครงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Transformation Program) จนถึงปี 2025 และวิสัยทัศน์สู่ปี 2030 (Vision to 2030) ระบุว่าเวียดนามตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งใน 35 ประเทศแรกของดัชนีนวัตกรรมโลก (GII) ภายในปี 2025

ขณะเดียวกันเวียดนามจะจัดทำแพลตฟอร์มรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) สำหรับฐานข้อมูลระดับชาติของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชากร ที่ดิน การขึ้นทะเบียนธุรกิจ การเงินและการประกัน ภายในปี 2025

โครงการฯ ยังวางแผนให้ประชากรเวียดนามมากกว่าร้อยละ 80 มีบัญชีสำหรับการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ของตนเองอีกด้วย

รายงานเสริมว่าเวียดนามจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและแพลตฟอร์มดิจิทัล การสร้างความไว้วางใจ การสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางเครือข่าย รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลที่แข็งแกร่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *