Google Classroom เพิ่มระบบใหม่ สามารถสแกนการบ้านได้ว่าก็อปมาจากเว็บไหน

Google Classroom เพิ่มระบบใหม่ สามารถสแกนการบ้านได้ว่าก็อปมาจากเว็บไหน Google Classroom หรือซอฟต์แวร์จัดการด้านการศึกษาของ Google มีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Originality Reports และ Rubric อย่างเป็นทางการ

ระบบ Originality Reports มีหน้าที่ช่วยตรวจการบ้านของนักเรียกให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการสแกนเอกสารทั้งฉบับ แล้วตรวจสอบแบบอัตโนมัติว่าข้อมูลในการบ้านถูกก็อปปี้มาจากเว็บไซต์ไหน หรือตรวจได้ว่ามีการคัดลอกการบ้านของนักเรียนด้วยกันเองหรือไม่

นอกจากนี้ Google Classroom มีระบบ Rubric ซึ่งมีหน้าที่ให้คะแนนการบ้านตามหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยระบบดังกล่าวช่วยให้นักเรียนหรืออาจารย์รับรู้ผลลัพธ์ว่ามีการบ้านหมวดไหนบ้างที่ทำคะแนนได้ดีหรือไม่ดี เพื่อที่ครูสามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ รวมถึงเพิ่มความโปร่งใสกับการให้คะแนน

Jonathan Wyeth ฝ่ายผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่ Green Bay High School ประเทศนิวซีแลนด์ กล่าวว่าครูหลายคนต่างรู้สึกตื่นตาตื่นใจต่อระบบ (Originality Reports) ที่มีลักษณะการใช้งานง่าย รวมถึงอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงกับนักเรียน เพื่อที่เขาสามารถทำงานร่วมกันและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้กับการสนทนาให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ตอนนี้ Originality Reports กำลังอยู่ในขั้นตอน Beta ให้เหล่าครูบาอาจารย์บางส่วนได้สุ่มทดลองใช้ ส่วนระบบ Rubric เปิดให้ใช้งานผ่าน Classroom and Assignments แล้ว

ที่มา : blog.google | GamingDoseTech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *