…แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนาน ส่งผลทำให้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาในจังหวัดลำพูน กำลังเดือดร้อนจากภัยแล้ง ผลผลิตเริ่มได้รับความเสียหาย ซึ่งข้อมูลของชลประทานจังหวัดลำพูน ระบุว่า น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ไม่น่าเป็นห่วง แต่ยังงดส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร เพราะขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 4 แห่งของลำพูน เหลือรวมกัน อยู่เพียงประมาณร้อยละ 14 ของความจุทั้งหมดเท่านั้น และคาดว่าฝนทิ้งช่วงอาจยาวนานไปถึงปลายเดือนกรกฎาคม (02/06/2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *