แบบจำลองสถานี (ป้ายรถเมล์) รถเมลไฟฟ้า ของชาวอุดรธานี และคาดว่าจะเป็นเมืองแรกของภาคอีสาน ที่ สนข.จะนำรถเมลไฟฟ้ามาให้บริการ

รถเมลไฟฟ้า พร้อมเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2566 นำร่องสายสีแดงและสายสีส้ม หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2570 จะเปิดให้บริการสายสีน้ำเงิน สายสีเขียว และสายสีชมพู ส่วนสายสีเหลือง จะเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2575

และในปีพ.ศ.2575 นี้เอง หากปริมาณผู้โดยสายเกินขีดความสามารถของรถเมลไฟฟ้า สนข.จะทำการศึกษาทบทวนอีกครั้ง เพื่อนำรถไฟฟ้า (Tram) มาให้บริการ

โดยในระยะแรก ปีพ.ศ.2563-2565 จะเป็นการปรับปรุงถนน ทางเท้า ทางม้าลาย สะพานลอย ป้ายรถเมล์ สัญญาณไฟจราจร และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้พร้อม ก่อนที่จะเปิดให้บริการ

โดยสายสีแดง นั้น สนข.ศึกษาไว้ว่า จะใช้รถเมลไฟฟ้า จำนวน 21 คัน คิดง่ายๆ เลยก็คือ ปีนี้ปี พ.ศ.2563 อีก 3 ปี รถเมลล์ไฟฟ้า เปิดให้บริการ เฟสแรก ส่วนเฟส2 ปี 2570 และเฟส 3 เปิดให้บริการ ปี 2575 ในขณะที่รถไฟฟ้าหรือแทรม (Tram) นั้น อีก 12 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ.2575) สนข.จะทำการศึกษาทบทวนแผนอีกครั้ง กว่าจะศึกษา กว่าจะเห็นชอบ กว่าจะหาเอกชนลงทุน จะใช้เวลากี่ปี

ก็ลองนับดูคร่าวๆ กันได้ว่าอีกกี่ปี เมืองอุดร จะมีรถไฟฟ้าให้บริการ ซึ่งคาดการณ์ว่า 20 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ.2583) ถึงจะเกิดขึ้นได้

สายสีแดง

จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณ UD Town วิ่งบนถนนทองใหญ่ผ่านสถานีรถไฟอุดรธานี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประจักษ์ศิลปาคมผ่านเซนทรัลพลาซ่า ผ่านแยกหอนาฬิกา ตรงไปถึงทุ่งศรีเมืองเลี้ยวขวาเข้าถนนพรานพร้าว ผ่านศาลหลักเมือง เทศบาลนครอุดรธานี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอธิบดีผ่านศาลจังหวัด ผ่านศาลากลางจังหวัดและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมุขมนตรี ตรงไปถึงถนนโพศรีแล้วเลี้ยวขวา ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์ ถึงแยกบ้านเลื่อมเลี้ยวซ้ายเข้า ทล.216 (เลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตก) วิ่งไปกับทางเลี่ยงเมือง สิ้นสุดที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ระยะทางประมาณ 10.80 กิโลเมตร

โดยแนวเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ UD Town สถานีรถไฟอุดรธานี เซ็นเตอร์พ้อยท์ เซ็นทรัลพลาซ่า โรงเรียนอุดรวิทยา แยกหอนาฬิกา สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ทุ่งศรีเมือง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์ ตลาดสดโพศรีวิลเลจ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 บุญถาวรสาขาอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา และท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

สายสีส้ม

จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานี เลี้ยวขวาเข้าถนนทองใหญ่ผ่านโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัฒนานุวงศ์วิ่งตรงไปตัดผ่านถนนอุดรดุษฎี ผ่านศาลากลาง ผ่านวิทยาเทคนิคอุดรธานี เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศา ผ่าน โรงเรียนเทศบาล 2 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศุภกิจจรรยา ผ่านหนองประจักษ์ ผ่านโรงพยาบาลอุดรธานี ผ่านวัดโพธิสมภรณ์ เลี้ยวขวาเข้าถนนโพศรีและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนธรรมเจดีย์ ผ่านโรงเรียนเทศบาล 5 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีชมชื่น ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอำเภอและเลี้ยวขวาเข้าถนนศรีสุข ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลี้ยวซ้ายที่ห้าแยกประจักษ์ศิลปาคมเข้าถนนโภคานุสรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายอุทิศ ผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 เลี้ยวขวาเข้าถนนประจักษ์ศิลปาคม สิ้นสุดที่สถานีรถไฟอุดรธานี ระยะทางประมาณ 9.80 กิโลเมตร

โดยแนวเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟอุดรธานี เซ็นเตอร์พ้อยท์ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โครงการชลประทานอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 2 โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา หนองประจักษ์ โรงพยาบาลอุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี กัลปพฤกษ์ แกรนด์ พาร์ค คอนโดมิเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม โรงแรม เจริญ โฮเต็ล และ UD Town

ที่มา : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *