ด็อกเตอร์ ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่ที่สุดของไทยได้กล่าวว่าขณะนี้อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในประเทศเวียดนามกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ส่วนหนึ่งนั้นมาจากผลจากการ กำหนดจากนายกรัฐม นตรีของเวียดนามที่ระบุว่าการไฟฟ้าของประเทศเวียดนามจะเป็นผู้รับผิด ชอบรับซื้อไฟ ฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเวลาถึง 20 ปี
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร ดอง เตี๊ยน 1 และดอง เตี๊ยน 2 ที่ประเทศเวียดนามได้เปิดทดลองใช้งานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 และเพิ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาในฐานะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ประธานเ จ้าหน้าที่บริ หารของบีกริม เพาเวอร์ ได้ทำการเปิดเผยว่าโรง ไฟ ฟ้าแสงอาทิตย์ดอง เตี๊ยน 1 จะมีกำ ลังผ ลิ ตไฟฟ้าถึง 220 เม กะ วัตต์

ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการใช้ไฟให้บ้านเรือนกว่าแสนหลังแต่จากจำนวนประชากรของประเทศเวียดนามที่มีประชากรประมาณ 96 ล้านคน

ในการลงทุนจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่เข้ามาสร้างฐานผลิตสินค้าทำให้เวียดนามยังคงมีความต้องการด้านพลังงานสูงมากและจะยังคงมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการไฟฟ้าสูงขึ้นอีกเรื่อยๆ
โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 แห่งในประเทศตั้งอยู่ที่เตย์นินห์ 1 ในจังหวัดที่มีความเข้มข้นของแสงอาทิตย์สูงมาก

และขอสร้างดำเนินการผลิตโดย บี.กริม ที่ได้เข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าในเวียดนามมานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการลงทุ นสร้างโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เบียนหัวของเวียดนาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *