มีคนใจบุญได้เอาตู้แบ่งปันความสุขแหล่งแรกใน ส.ป.ป.ลาว ไปตั้งไว้หน้าวัด มีชัย เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาความขาดแคลนของประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19

มีประชาชนจำนวนมากมีน้ำใจเอาอาหาร เครื่องดื่ม ขนม นมต่างๆ มาใส่ไว้ในตู้เย็น เพื่อให้คนที่ขาดแคลน ที่เดินทางไปมาในเส้นทางนี้ได้กิน

ตู้แบ่งปันความสุขนี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านมีชัย เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทร์ เป็นแนวคิดของ บุคคลหนึ่งที่เป็นคนลาวมีชื่อว่า: นัดทะออน มะหิดธิกุล ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท บิ๊กบลู ที่ตระหนักถึงความขาดแคลนเรื่องอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ของประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19 จึ่งได้เกิดมีจิตใจศรัทธาตั้งตู้แบ่งปันความสุขนี้ขึ้นมาเป็นตู้แรก อยู่ที่หน้าวัดมีชัย

ภายในตู้จะมีอาหารประเภทอุปโภค บริโภค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม น้ำดื่ม ขนม พอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับใครที่มีจิตใจบุญ แบ่งปัน น้ำใจเล็กๆน้อยๆ อยากจะเอาของมาเติมใส่ในตู้เย็นแห่งความสุขนี้ ก็สามารถนำมาเติมไว้ได้ ที่หน้าวัดมีชัย เพื่อช่วยคนที่ขาดแคลน ตกงาน ไม่มีเงินเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *