ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ໂຄວິດ-19

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *