Sunday, January 23, 2022

ຄໍາແນະນໍາພາກທຸລະກິດທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ!

ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການສຳລັບການເຄຶ່ອນໄຫວຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

Image may contain: text
Image may contain: text
Image may contain: text
- Advertisment -

Most Popular