ອີງຕາມແຈ້ງການແນະນໍາ ຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0437/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020

ອານຸຍາດໃຫ້ເປີດ ຕະຫລາດສົດ, ສູນການຄ້າ, ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານສະດວກຊື້ (ໄຮເປີມາເກັດ, ຊູເປີເຊັນເຕີ, ຊູເປີມາເກັດ, ມິນິມາດ), ຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ຮ້ານສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ ຄວນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເອກກະສານສະບັບລຸ່ມນີ້:

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *