ເພຈທາງການຂອງ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໂຈະການບໍລິການ ໄປອີກໂດຍບໍ່ມີກໍານົດ, ພາຍຫຼັງມີແຜນຈະເປີດການບິນພາຍໃນປະເທດ ໃນວັນທີ່ 8 ພຶດສະພາ 2020.

ການແຈ້ງການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ອີງຕາມ ການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງລັດຖະບານ ໃນວັນທີ່ 1 ພຶດສະພາ 2020 ຕໍ່ກັບມາດຕະການປ່ອນຜັນ ການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19, ທີ່ຫ້າມການເດີນທາງລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຈໍາເປັນ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *