ແຂວງວຽງຈັນ: ໃນເວລາ ປະມານ 16:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ພາຍຸໄດ້ພັດເຂົ້າບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບ້ານນາໝໍ້, ເມືອງຫມື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານ, ເລົ້າເຂົ້າ, ຮົ້ວສວນ ຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫນັກ ປະຈຸບັນ ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກຳລັງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍເຫລືອ.

ພາບ ແລະ ຂໍ້ມູມ: ຄຳແຫວນ

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *