Saturday, January 29, 2022

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງໃຫ້ຕິດຕາມ ໂທລະພາບຊ່ອງສຶກສາ-ກິລາ ອອກອາກາດທຸກວັນ

ຂ່າວດີ ຂ່າວດ່ວນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງໃຫ້ຕິດຕາມໂທລະພາບຊ່ອງສຶກສາ-ກິລາ ອອກອາກາດທຸກວັນ ແຕ່ຈັນ-ອາທິດ ເວລາ 6:00-22:00ໂມງ ເຜີຍແຜ່ຜ່ານລະບົບດາວທຽມລາວແຊັດ 1.

ຮັບຊົມໄດ້ທົ່ວປະເທດ ເບິ່ງລາຍລະອຽດແຈ້ງການ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາອອກອາກາດລຸ່ມນີ້:

.

.

.

- Advertisment -

Most Popular