ແຈ້ງການ ເລື່ອງການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໄລຍະປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 !!!

ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2020 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອອກຄຳແນະນຳ ສຳລັບການເດີນທາງ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *