ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄຳແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການໄຂ ໂຮງຮຽນສາມັນຄືນໃຫມ່ ໃນທົ່ວປະເທດ

ກົມສາມັນສຶກສາ ກຳນົດວັນທີ 13-17/07 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ປໍ5, ວັນທີ 22-24/07 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມໍ4 ແລະ ວັນທີ 29-31/07 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມໍ7

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *