Thursday, January 27, 2022

ຄໍາແນະນໍາການໄຂໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ປ5 ມ4 ແລະ ມ7

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຄຳແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການໄຂ ໂຮງຮຽນສາມັນຄືນໃຫມ່ ໃນທົ່ວປະເທດ

ກົມສາມັນສຶກສາ ກຳນົດວັນທີ 13-17/07 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ປໍ5, ວັນທີ 22-24/07 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມໍ4 ແລະ ວັນທີ 29-31/07 ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມໍ7

.

.

- Advertisment -

Most Popular