ອ່ານດ່ວນ! ມະຕິ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລື່ອງ ເປີດການຮຽນການສອນ

ຖ້າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ່ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ຈະມີແຜນດັ່ງນີ້

  1. ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020: ສາມາດເປີດຮຽນ ສໍາລັບ ປີສຸດທ້າຍຂອງ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຄື: ປ 5, ມ 4, ມ 7 ແລະ ປີ ສຸດທ້າຍຂອງ ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຮຽນຈົນຮອດ ກາງເດືອນ ກໍລະກົດ 2020
  2. ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020: ແມ່ນເລີ່ມຮຽນຊັ້ນອື່ນ່ໆ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນປີສຸດທ້າຍ) ຈົນຮອດ ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2020
  3. ສໍາລັບຫ້ອງຮຽນກຽມ ແລະ ອານຸບານ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະການຮຽນເລີຍ ສໍາລັບສົກຮຽນນີ້

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *