ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຕໍ່ເວລາແລະແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *