Thursday, January 20, 2022

ສັ່ງປິດ ສະໜາມກອຟ ທົ່ວປະເທດ ດ່ວນ!

ດ່ວນ! ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງເນັ້ນສະໜາມກ໊ອຟທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ປິດບໍລິການ ທັງແຂ່ງຂັນ ແລະ ຝຶກຊ້ອມ ເພື່ອປ້ອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ19.

- Advertisment -

Most Popular